Wizyta lekarska - 150 zloty,
Sesja terapeutyczna 50 minut - 100 zloty,
Sesja terapeutyczna pary 60 minut - 120 zloty.
Stopka